เชิญรับชมภาพและวีดีโองานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปี 2557 ได้แล้วที่นี่ www.dhammamongkol.com 
กิจกรรมต่างๆ

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 200


หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 199
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 198
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 197
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 196
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 195
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 194
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 193
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 192
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 191
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 190
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 189
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตอน 188

ธรรมะรุ่งอรุณ 570322 รักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา


ธรรมะรุ่งอรุณ 570321 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ธรรมะรุ่งอรุณ 570320 อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
ธรรมะรุ่งอรุณ 570319 วัดธรรมมงคล/คุรุสาสมาธิ
ธรรมะรุ่งอรุณ 570311 กตัญญู
ธรรมะรุ่งอรุณ 570310 ตอน บุญ
ธรรมะรุ่งอรุณ 570309 ตอน คุรุสาสมาธิ
ธรรมะรุ่งอรุณ 561231 ตอน พลังจิต..ทรัพย์ที่แท้จริง
ธรรมะรุ่งอรุณ 561230 ตอน มนุษย์
ธรรมะรุ่งอรุณ 561229 เมตตา สุดยอดแห่งธรรม
ธรรมะรุ่งอรุณ 561228 อิจฉา โลภะ สมาปันโน กิง สะมะโน ภวิสสติ
ธรรมะรุ่งอรุณ 561227
ธรรมะรุ่งอรุณ 561226 ตอน สมาธิเป็นเหตุให้เกิดสติ สติเป็นเหตุให้เกิดปัญญา

วันมาฆบูชา พระอาจารย์ปัญญา ภทฺทปญฺโญ


วันมาฆบูชา พระมหาจตุพล ธมฺมพโล
รายการธรรมมงคล ตอนที่ 53 นินทา
รายการธรรมมงคล ตอนที่ 52 You are what you eat
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 7 ผลกระทบ
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 6 อยู่ที่ใจ
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 5 อย่าลืมตน
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 4
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 3
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 2 บุญ
ผญาพาเพลิน ตอนที่ 1 เงาบาปบุญ
รายการธรรมมงคล ตอนที่ 51 นิรสาสมาธิ
รายการมินิธรรมมงคล ตอนที่ 10 ใจเย็นดับร้อน

วิทิสาสมาธิ


วีดีทัศน์ที่ใช้เผยแพร่ในงาน "งานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1" สมาธิ : ผลงานของพระสงฆ์ไทยในสังคมโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สมาธิ : ผลงานของพระสงฆ์ไทยในสังคมโลก
พระธรรมมงคลญาณทำงานอย่างไรในวัย ๙๓ ปี
ธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา
ตระเวนฅนตระเวนธรรม ตอน จุดขาว จุดดำ ธรรมสปา 570122 2/2
ตระเวนฅนตระเวนธรรม ตอน จุดขาว จุดดำ ธรรมสปา 570122 1/2
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์) แสดงธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทับทิม พนมชน
พระธรรมเทศนาพิเศษ ในงานสวดลักขี ปี 2557 โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
พระธรรมเทศนา ในงานสวดลักขี ปี 2557 โดย พระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ตอน 2
พระธรรมเทศนา ในงานสวดลักขี ปี 2557 โดย พระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ตอน 1
พระธรรมเทศนา ในงานสวดลักขี ปี 2557 โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร ตอน 2
พระธรรมเทศนา ในงานสวดลักขี ปี 2557
งานสวดลักขี บวชชีหมื่นคน ประจำปี 2557 2_2

สิ่งที่น่าสนใจ